URSAPHARM:

 

Kontakt

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6

Tel. 22 732 07 90
Fax. 22 732 07 99

Email: info@URSAPHARM.pl

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6
NIP: 1182030124
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000358065
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł